به گزارش پارس نیوز، 

وزارت امور خارجه افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که اگرچه گفتگوهای کابل و مسکو دربارۀ چگونگی برگزاری نشست صلح مسکو ادامه دارد؛ اما این گفتگوها هنوز به نتیجۀ دلخواه نرسیده‌ است.

وزارت امورخارجۀ افغانستان افزوده است که حکومت وحدت ملی، تاکنون هیچ تصمیمی در بارۀ نشست صلح مسکو نگرفته است.

گفته شده برخی اختلاف نظرها در ارتباط با نقش و جایگاه طالبان در نشست مسکو، دعوت نمایندگان کشورها، نقش پاکستان در این جلسه و مدیریت اجلاس توسط دولت مرکزی کابل از مهمترین موضوعات مورد اختلاف مسکو و کابل در ارتباط با برگزاری گفتگوهای صلح پیش رو در روسیه است.

نشست صلح افغانستان در مسکو قرار بود با حضور کشورهای منطقه، دولت افغانستان و گروه طالبان در چهارم سپتامبر سال میلادی جاری، یعنی حدود دو ماه پیش برگزار شود اما به دلیل اعتراض دولت افغانستان این نشست به تعویق افتاد و قرار شده است تا مقامات روسیه و افغانستان در ارتباط با رفع اختلاف نظرها و برگزاری نشست مذکور به یک جمع بندی نهایی دست یابند.

در عین حال اگر چه مقامات روسی درباره حضور طالبان در نشست صلح مسکو ابراز امیدواری کردند اما هنوز مشخص نیست که نمایندگان طالبان در نشست صلح مسکو شرکت خواهند کرد و یا خیر؟

طالبان پیش از این گفته بود که به دلیل حضور نیروهای خارجی در افغانستان از مذاکره با دولت این کشور خودداری خواهد کرد اما تا کنون به حضور احتمالی نمایندگان این گروه در نشست صلح مسکو واکنشی نشان نداده است.