به گزارش پارس نیوز، 

این روزنامه همچنین نوشت: خاشقجی در این مصاحبه گفته بود به دلیل تهدیدهایی که با آن روبروست، مجبور به سکوت شده است.

براساس گزارش این روزنامه، شبکه گلوبال نیوز کانادا در پی بحران ایجاد شده میان عربستان و کانادا در مورد پرونده آزادی ها و حقوق بشر در عربستان با این روزنامه نگار سعودی گفتگو کرده بود.

وی در این مصاحبه گفته بود: با وجود اینکه من در واشنگتن زندگی می کنم، گاهی سکوت می کنم زیرا تهدیدهای زیادی وجود دارد.

خاشقجی اظهارات کانادا درباره نقض حقوق بشر در خاورمیانه را که برنامه های کشورهای غربی قلمداد کرده بود، خوب توصیف کرد و گفت: دلیلی برای درگیری میان عربستان و کانادا وجود ندارد و می توان این بحران را از طریق کانال های دیپلماتیک مدیریت کرد.

وی در این مصاحبه با اشاره به اینکه کشورهای عربی به انتقادهای کانادا درباره حقوق بشر نیاز دارند، افزود: جهان عرب ۵ درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد اما ۵۰ درصد از پناهجویان از این کشورها می آیند.