به گزارش پارس نیوز، 

سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان با نبیه بری رئیس پارلمان این کشور روند تشکیل دولت را مورد رایزنی قرار داد.

وی پس از دیدار با نبیه بری گفت: دولت طی روزهای آتی تشکیل خواهد شد.

حریری تاکید کرد: از نظر من همه طرفها به نفع کشور امتیازاتی دادند و از این رو تفکر همان تشکیل دولت وحدت ملی است که همه طیفها در آن حضور یابند تا به چالشهایی که لبنان با آن دست و پنچه نرم می کند مقابله شود.

نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان گفت: فردا سفری به اردن می روم و شب برمی گردم و در راستای تشکیل کابینه طی روزهای آتی حرکت خواهم کرد.