به گزارش پارس نیوز، 

آگنس کالامارد گزارشگر سازمان ملل متحد در امور اعدام‌های فراقانونی اعلام کرد حتی خود سعودی ها هم به این جنایت از حیث برنامه ریزی آن اذعان کرده اند و اینکه مسئولان سعودی در آن دخیل بوده اند.
 
کالامارد که در نشست خبری در نیویورک سخن می گفت، تاکید کرد: آیا آنها به نام دولت عمل کرده اند یا خیر این موضوعی است که هنوز در دست بررسی قرار دارد و باید درباره آن توضیح داده شود و تحقیق شود؛ اما از نظر جایگاه حقوق بین المللی مربوط به حقوق بشر این همه نشانه های اعدام فراقانونی است و خارج از روند دستگاه قضایی است. عربستان باید ثابت کند که اینگونه نیست.
 
وی بیان کرد: در این مرحله شخصا نیازی ندارم که افراد دیگری در جنایت دخیل باشند تا نتیجه گیری کنم که این اعدام خارج از روند قضایی بوده است. علت آن است که افراد دخیل در آن افرادی هستند که دستور به اجرای آن داده اند و کسانی که آنرا سازماندهی کرده اند و آنها افراد رده بالا هستند.