به گزارش پارس نیوز، 

جلسه هیات دولت عراق با حضور 14 وزیر کابینه لحظاتی بعد از پایان مراسم تودیع دولت «حیدر العبادی» و معارفه دولت «عادل عبدالمهدی» در خارج از دیوارهای بتونی منطقه امنیتی سبز در مرکز بغداد برگزار شد.

عبدالمهدی پیشتر وعده داده بود که مقر هیات دولت را به خارج از منطقه امنیتی سبز که مقر سفارتخانه آمریکا به علاوه هیات دولت های سابق و پارلمان عراق و برخی از منازل رهبران سیاسی این کشور است، انتقال می دهد.

دفتر هیات دولت عراق در بیانیه ای بدون اشاره به مکان دقیق برگزاری جلسه هیات دولت تاکید کرد که این جلسه در خارج از منطقه امنیتی سبز در مرکز پایتخت عراق برگزار شده است.

عبدالمهدی با برگزاری این جلسه در خارج از منطقه امنیتی سبز به اولین وعده خود جامه عمل پوشانده است.

منطقه امنیتی سبز به دلیل حصاری از دیوار بتونی که اطراف مقرهای دولتی و سفارتخانه آمریکا ایجاد شده و آنها را از باقی بغداد جدا کرده، به شدت مورد تنفر افکار عمومی عراق است و سال هاست که خواهان برچیدن این منطقه هستند.

طبق گزارش ها سفارتخانه آمریکا با ادعای تامین امنیت خود، با برچیدن این دیوارهای سیمانی در اطرف این منطقه مخالفت می کند.

بعد از انتقال جلسات هیات دولت عراق به خارج از منطقه امنیتی سبز اکنون این سوال مطرح می شود که آیا این منطقه امنیتی همچنان پابرجا خواهد ماند یا دولت عبدالمهدی - همچنانکه در برنامه پنجساله خوذ اعلام کرده است - به تدریج این منطقه را نیز برخواهد چید؟