به گزارش پارس نیوز، 

خبرگزاری السومریه نیوز عراق اسامی وزرای پیشنهادی کابینه عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر مامور به تشکیل دولت عراق را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، ثامر عباس الغضبان برای پست وزرات نفت، فؤاد محمد حسین برای پست وزارت دارایی، ایاد صالح مهدی السامرائی برای پست وزارت برنامه‌ریزی، نعیم ثجیل یسر الربیعی برای پست وزارت ارتباطات، بنکین ریگانی برای پست وزارت مسکن و شهرسازی، محمد هاشم عبدالمجید برای پست وزارت بازرگانی، صبا خیرالدین الطائی برای وزارت آموزش و پرورش، قصی السهیل برای پست وزارت آموزش عالی معرفی شده است.

همچنین حسن طعمه کزاز برای پست وزارت فرهنگ، محمد علی الحکیم برای پست وزارت خارجه، فالح الفیاض برای پست وزارت کشور، فیصل فنر الجربا برای پست وزارت دفاع، صالح حسین جبر الحسینی برای پست وزارت کشاورزی، احمد ریاض طالب العبیدی برای پست وزارت جوانان و ورزش، علاء عبدالصاحب العلوان برای پست وزارت بهداشت و محیط زیست، صالح عبدالله الجبوری برای پست وزارت صنعت و معدن، اسماء سالم صادق برای پست وزارت دادگستری، باسم عبدالزمان مجید الربیعی برای پست وزارت کار و امور اجتماعی، لؤی حمید جواد الخطیب برای پست وزارت برق، جمال عباس محسن العادلی برای پست منابع آبی، و عبدالله لعیبی باهض برای پست وزارت ترابری معرفی شده اند.