به گزارش پارس نیوز، 

مقتدی صدر رهبر جریان صدر در پست توئیتری خود نوشت: ما با سهمیه بندی های نژادی و حضور چهره های قدیمی در قدرت و مداخله خارجی و همچنین فساد مخالف هستیم.

وی در ادامه افزود: ملت عراق خواهان اصلاح نظام از طریق یک دولت فراگیر و صادق هستند.

صدر تاکید کرد: مردم خواهان یک دولت شایسته سالار و مستقل و به دور از فشارهای حزبی هستند. ملت عراق به دنبال آزادی و کرامت بوده و هرگز ساکت نخواهند ماند.

قرار است عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق امروز کابینه خود را به پارلمان این کشور معرفی کند.