به گزارش پارس نیوز، 

دونالد ترامپ روز بعدازظهر سه شنبه به وقت محلی در یادداشت توئیتری خود نوشت: به دلیل تعرفه ها، میلیاردها دلار در صندوق خزانه آمریکا هستند و واریز خواهند شد.

وی افزود: این مساله برای مذاکرات هم عالی است، اگر کشوری نمی خواهد با ما تجارت منصفانه داشته باشد، ما بر آنها تعرفه اعمال خواهیم کرد.

رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: با تعرفه یا بدون آن، در آمریکا اشتغال ایجاد خواهد شد و این کشور دوباره احترام خود را باز می یابد.