به گزارش پارس نیوز، 

احریز که از جمله زنانی است که سابقه مبارزه با فرانسه در زمان استعمار الجزایر را در پرونده خود دارد و اکنون 82 ساله است، افزود، فرانسه باید به جنایت های خود در الجزایر اعتراف کند و از سوی دیگر باید خسارت هایی که از سال 1830 تا 1962 میلادی به الجزایر وارد کرد و به دلیل غارت ثروت ها و منابع آن، خسارت پرداخت کند.

وی افزود، فرانسه اگر همه خاک خود را سه یا چهار بارهم بفروشد، نمی تواند خسارت های وارده به مردم الجزایر و جنایت هایش را طی 132 سال استعمارش جبران کند.

الجزایری ها کشور خود را' بلد میلیون شهید' یعنی کشور یک میلیون شهید می نامند و می گویند طی 132 سال استعمار فرانسه بر این کشور، بین یک تا یک و نیم میلیون شهید در راه استقلال خود داده اند. الجزایر در سال 1962 میلادی استقلال یافت.

الجزایر دو مجلس دارد، نخست مجلس الامه ( سنا) که 144کرسی دارد و دوم مجلس الوطنی الشعبی (مجلس ملی مردمی) که دارای 462 کرسی است.روش انتخاب نمایندگان مجلس الامه به این صورت است که دو سوم آن ها را اعضای شوراهای استانداری و شهرداری انتخاب می کنند و رئیس جمهوری نیز یک سوم آن ها را تعیین می کند اما نمایندگان مجلس ملی مردمی مستقیم با رای مردم انتخاب می شوند.