به گزارش پارس نیوز، 

عبدالله دوم شاه اردن امروز یکشنبه دو ضمیمه "الباقوره" و "الغمر" در توافقنامه سازش با اسرائیل را لغو کرد و گفت که "موضوع الباقوره و الغمر از مدت های مدیدی در صدر اولویت های ما بوده است".

براساس اعلام دربار پادشاهی اردن، عبدالله دوم افزود: این تصمیم در راستای تمایل فراوان به اتخاذ همه اقدامات لازم به خاطر اردن و اردنی ها گرفته شده است.

وی تصریح کرد: امروز یکشنبه تصمیم اردن درخصوص پایان کار این دو ضمیمه به اسرائیل اعلام شد.

شاه اردن گفت: الباقوره و الغمر اراضی اردنی است و اردنی باقی خواهد ماند و ما حاکمیت کامل خود را بر اراضی خود اعمال می کنیم.

شهر امان پایتخت اردن روز جمعه شاهد راهپیمایی برای درخواست بازپس گرفتن منطقه الباقوره از توابع استان اربد و الغمر از توابع شهر العقبه در نوار مرزی با فلسطین اشغالی بود.

اخیرا دادگاه های اردن شاهد ثبت اخطارهای دادگستری علیه دولت برای درخواست جهت عدم تمدید اجاره اراضی دو منطقه الباقوره و الغمر به رژیم صهیونیستی بوده است.

رژیم صهیونیستی براساس توافقنامه سازش با اردن، اراضی مذکور را به مدت 25 سال اجاره کرده بود که قرارداد روز 26 اکتر سال آینده پایان می یابد.

ضمیمه های توافقنامه سازش بر لزوم اطلاع دادن مخالفت با تمدید اجاره یک سال قبل از پایان مدت آن تاکید می کند؛ در غیر این صورت مدت اجاره به طور خودکار تمدید می شود.