به گزارش پارس نیوز، 

در بیانیه‌ای که چهارشنبه شب از سوی دفتر جریان حکمت ملی عراق صادر شد، آمده است که «به منظور کمک به موفقیت دولت جدید و با توجه به باور ما به ضرورت حمایت کامل از نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه و باز گذاشتن دست وی در راستای تشکیل کابینه‌اش، جریان حکمت ملی از حق خود در چینش کابینه جدید صرف‌نظر و تصمیم‌گیری در این باره را به نخست‌وزیر واگذار می‌کند.»

در این بیانیه تأکید شده است که نخست‌وزیر درباره وزارتخانه‌هایی که با توجه به تعداد کرسی‌های جریان حکمت ملی حق این جریان است، می‌تواند آزادانه تصمیم بگیرد و هر فردی را که شایسته کابینه خود می‌داند برای این وزارتخانه‌ها انتخاب کند.

جریان حکمت ملی در بیانیه خود افزوده است که این جریان از هر تصمیمی که نخست‌وزیر درباره تشکیل کابینه‌ای متشکل از نیروهای زبده بگیرد، کاملا حمایت می‌کند و هر گزینه‌ای را که نخست‌وزیر از جریان حکمت مناسب همکاری بداند در اختیار وی قرار می‌دهد.

در پایان این بیانیه تأکید شده است که جریان حکمت ملی همیشه پشتیبان دولت خواهد بود و امیدوار است که در این شرایط حساس تاریخ عراق آنچه را ملت از آن انتظار دارند، عملی کند.