به گزارش پارس نیوز، 

نشنال اینترست در تحلیلی نوشت: اگر می خواهیم به یک صلح پایدار در شبه جزیره کره دست پیدا کنیم باید این واقعیت را قبول کنیم که کره شمالی تسلیحات هسته ای دارد و ما نمی توانیم در قبال این مساله کاری انجام دهیم.

بر اساس این گزارش نویسنده تحلیل نشنال اینترست افزود: طی ماه های گذشته به این جمع بندی رسیده ام که هیچ پیشرفت چشمگیری در قبال مساله کره شمالی ایجاد نخواهد شد آن هم تا زمانی که آمریکا این واقعیت را قبول کند؛ پیونگ یانگ یک کشور دارای تسلیحات هسته ای است و هرگز این تسلیحات را تسلیم نخواهد کرد.

واقعیت این است که آمریکا نیز نمی تواند کاری را در قبال تسلیحات هسته ای کره شمالی انجام دهد مگر اینکه بخواهید میلیون ها نفر را در این روند به قتل برسانید. به نظر می رسد اتخاذ راهبرد و رویکرد فعلی از سوی دولت آمریکا در قبال کره شمالی، نشانگر حماقت و نادانی است. این مساله را در نظر بگیرید که آیا آمریکا حاضر است روابط با روسیه، چین، هند و پاکستان را به خاطر آنکه این کشورها تسلیحات هسته ای ساخته اند، قطع کند و با این کشورها ارتباط دیپلماتیک نداشته باشد؟

پس چرا ما دنبال یک درخواست غیر ممکن و بعید هستیم با علم به این مساله که به احتمال قوی درخواست آمریکا برای خلع سلاح هسته ای کره شمالی منجر به کاهش دائمی تنش ها در شبه جزیره کره نخواهد شد؟

پاسخ یک کلمه است: پاسخگوئی و مسئولیت. هیچ رئیس جمهوری نمی خواهد در تاریخ تا این سطح افول کند که نتوانسته است مانع از دستیابی و توسعه موشک های دوربرد و بمب هیدروژنی توسط کشوری شود که اقتصادش به اندازه ایالت "ورمونت" است.

نویسنده تحلیل نشنال اینترست افزود: من ایده بهتری دارم. بیایید سیاست خارجی آمریکا را بر اساس این ترس و واهمه پایه گذاری نکنیم تا در نهایت به این واقعیت اذعان کند. اکنون زمان پذیرش این واقعیت است، حداقل در محافل خصوصی دولت آمریکا. اکنون باید رویکردمان در قبال کره شمالی را تغییر دهیم، بله، کره شمالی زرادخانه بزرگی از تسلیحات هسته ای در اختیار دارد و این تسلیحات را ضامن امنیت خود می داند. اگر ما قصد آغاز جنگ با کره شمالی برای تغییر رژیم سیاسی این کشور را داشته باشیم، شاهد استفاده گسترده نه تنها از تسلیحات هسته ای بلکه تسلیحات بیولوژیک و شیمیایی در ابعاد غیرقابل تصوری خواهیم بود. این بدان معناست که ما باید هدف خود را از خلع سلاح هسته ای کره شمالی به سوی کنترل تسلیحات هسته ای تغییر دهیم و در نهایت سعی کنیم تا ابعاد و حجم زرادخانه هسته ای کره شمالی را کنترل کنیم.