به گزارش پارس نیوز، 

شبکه الجزیره گزارش داد: مقامات ترکیه اجازه فرود دو هواپیمای سعودی را در فرودگاه آتاتورک نداده اند.

این شبکه به جزییات بیشتری اشاره نکرده است.