به گزارش پارس نیوز، 

روز گذشته روسای جمهور اتریش، آلمان و اسلواکی با همکاری انجمن سیاست اروپایی اتریش در وین در نشستی با موضوع آینده اروپا با توجه به دوران پیش روی بعد از برگزیت و بحث های شدید درباره مسائلی مانند مهاجرت چگونه به نظر می رسد شرکت کردند.

این روسای جمهور از این فرصت برای رد تکروی های ملی و پوپولیسم استفاده کردند.

"فرانک والتر اشتاین مایر"، رئیس جمهور آلمان در این نشست اعلام کرد که وضعیت اروپا در دوازده ماه گذشته بهتر نشده است. یکی از دلایل زیاد برای این مسئله این است که مزایای اتحادیه اروپا مانند آزادی تردد و همبستگی اقتصادی برای بسیاری به امری واضح و مسلم تبدیل شده است.

وی رای گیری درباره برگزیت در انگلیس را به عنوان تشدید چنین تحولی در سال های اخیر دانسته و گفت: اتحادیه اروپا به طور فزاینده ای به ابزاری برای درگیری های سیاست داخلی در کشورهای عضو تبدیل می شود.  

وی همچنین تاکید کرد که طبیعتا در ساختارهای مالی بین المللی مشکلاتی وجود دارد، اما ما باید با این باور کودکانه مقابله کنیم که این مسائل با بازگشت به ملی گرایی قابل حل است.

رئیس جمهور اسلواکی هم تصریح کرد که اتحادیه اروپا یک مسئله نیست بلکه یک راه حل برای سختی ها در اروپا است. هم زمان وی درباره بیگانه ستیزی و ناسیونالیسم در اروپا هشدار داده و به عنوان نمونه به پلاکاردهایی اشاره کرد که  در برخی کشورهای  همسایه اسلواکی و اتریش دیده می شود و روی آن نوشته شده بروکسل را متوقف کنید.