به گزارش پارس نیوز، 

وزارت امور خارجه روسیه ادعاهای مرتبط با حمله سایبری علیه روسیه برای انحراف توجهات از تلاش های آمریکا برای تقویت توانایی های جنگ سایبری است.

وزارت امور خارجه روسیه همچنین خاطر نشان کرد که اقدامات هلند علیه روسیه با میل به انجام دور بعدی حملات با تمام روش های هماهنگ شده توسط مقامات هلندی دیکته شده است.

وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد که مقامات هلند در زمان بازداشت در لاهه در ماه آوریل، اتهامات رسمی علیه اتباع متهم روسیه مطرح نکرده اند.

گفتنی است که پنجشنبه گذشته وزیر دفاع هلند اعلام کرد که چهار شهروند روسی در ۱۳ آوریل، به علت تلاش برای حمله سایبری به سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی از هلند اخراج شده اند و این افراد دارای گذرنامه دیپلماتیک بودند.

در مقابل طرف روسی نیز اعلام کرد که هیچ چیز محرمانه ای در مورد سفر گروهی از متخصصان فنی روسیه وجود ندارد و این سفر یک سفر کاملا روشن و معمولی بوده است.