به گزارش پارس نیوز، 

ولید المعلم وزیر خارجه سوریه امروز شنبه در هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل به سخنرانی پرداخت.