به گزارش پارس نیوز، 

کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه با انتشار عمومی دهها نسخه از مصاحبه هایی موافقت کرد که در جریان تحقیقات این کمیته پیرامون مداخله ادعایی روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ رئیس جمهور آمریکا انجام شده است.

به عبارت دیگر، کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آراء با ارسال متن ۵۳ مصاحبه به دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا موافقت کردند. این مصاحبه ها شامل گفتگوهایی با دستیاران بلندپایه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا نیز می شود.

با این حال، دموکراتهای عضو این کمیته می گویند که هم حزبیان ترامپ در مجلس نمایندگان- که اکثریت کرسیها را در اختیار داشته و طبیعتاً این کمیته را نیز کنترل می کنند- از قبول درخواست آنها برای انتشار فوری متن تمام مصاحبه های «رابرت مولر» بازپرس ویژه پرونده مداخله ادعایی روسیه امتناع کردند.

«آدام شیف» عضو بلندپایه و دموکرات کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا به خبرنگاران گفت که جمهوریخواهان از انتشار عمومی برخی از مهم ترین مصاحبه ها از جمله گفتگو با «جیمز کومی» رئیس اخراجی اف بی آی و دریا سالار «مایک راجرز» مدیر پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا خودداری می کنند.

وی در این باره گفت: «(از جانب جمهوریخواهان)، هیچگونه علاقه ای به انتشار عمومی این مصاحبه ها که به گمان آنان ممکن است به رئیس جمهور لطمه بزند، وجود ندارد».

این در حالی است که دموکراتها خواهان انتشار تمام نسخه های این مصاحبه ها هستند.

شایان ذکر است که انتشار این نسخه ها امکان رؤیت هزاران صفحه مصاحبه با افرادی همچون «دونالد ترامپ جونیور» فرزند ارشد رئیس جمهور آمریکا،  «جرد کوشنر» داماد و مشاور نزدیک ترامپ، «جف سشنز» دادستان کل آمریکا و «استیو بنن» مشاور پیشین ترامپ را برای عموم مردم فراهم می سازد.

همچنین مصاحبه هایی با مقامات دولت پیشین آمریکا-باراک اوباما- در میان این اسناد به چشم می خورد.