به گزارش پارس نیوز، 

«اِمت جی. سالیوان» قاضی فدرال از یک دادگاه بخش در شهر واشنگتن دی. سی روز جمعه اعلام کرد که دموکراتهای عضو کنگره می توانند از «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به اتهام نقض قانون عدم دریافت عایدی از اشخاص یا نهادهای خارجی طرح دعوی کنند.

در این شکوائیه، شاکیان ادعا می کنند از آنجا که کسب و کارهای ترامپ از جمله هتل های تحت تملک وی به انجام تجارت و کسب و کار با دولتهای خارجی ادامه می دهند، وی این بند از قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است.