به گزارش پارس نیوز، 

مجلس نمایندگان آمریکا تحریم هائی را علیه  حزب‌الله لبنان به تصویب رساند.

بر اساس این گزارش؛ این نسخه ای تقویت شده از تحریم های سابق اما شدیدتر است.

پس از تصویب مجلس نمایندگان این باید به تایید مجلس سنای آمریکا برسد.