به گزارش پارس نیوز، 

«اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان امروز شنبه در اظهاراتی اعلام کرد که برلین استقرار بلندمدت نظامیان این کشور در خاورمیانه را رد نمی کند.

به گزارش رویترز، وزیر دفاع آلمان اظهارات مذکور را در جریان بازدید از پایگاه هوائی این کشور در اردن رسانه ای کرد.

«اورزلا فون در لاین» در پاسخ به سئوال یک خبرنگاری با عنوان «آیا آلمان به یک پایگاه راهبردی در خاورمیانه نیازمند است؟» عنوان داشت: ابتدا باید استقرار کنونی را با موفقیت به سرانجام برسانیم. نمی خواهم چنین ایده ای را رد کنم؛ لذا به این شیوه به سئوال مذکور جواب می دهم.