به گزارش پارس نیوز، 

دادگاه عالی پاکستان درخواست دولت این کشور مبنی بر توقف کامل فعالیت‌های حزب جماعت الدعوه پیش از صدور رای نهایی دادگاه را رد کرد.

به گزارش داو نیوز، دادگاه عالی پاکستان با نشان دادن جلوه‌ای از استقلال کامل خود درخواست دولت پاکستان برای توقف کامل فعالیت‌های حزب افراط گرای جماعت الدعوه را پیش از صدور حکم نهایی رد کرد.

«منصور احمد ملک» قاضی دادگاه عالی پاکستان در این خصوص اعلام کرد: پیش از صدور حکم نهایی دادگاه در مورد جماعت‌الدعوه هیچ ممانعتی از فعالیت‌های آنان صورت نخواهد گرفت.

وی تصریح کرد: درخواست وزارت کشور پاکستان مبنی بر توقف فعالیت‌ها جماعت الدعوه پیش از احراز کامل جرائم آنان صورت قانون ندارد و نمی‌توان آن را پذیرفت.

این قاضی ارشد دادگاه عالی پاکستان گفت: «حافظ سعید» رئیس حزب جماعت الدعوه می‌تواند فعالیت‌های عام المنفعه خود را ادامه دهد و مانعی در این راه وجود ندارد.

از سوی دیگر یک پرونده شکایت دیگر دولتی نیزعلیه جماعت الدعوه وجود دارد، ولی هنوز پاسخی از سوی دادگاه عالی پاکستان داده نشده است.

این درحالی است که سال گذشته به دستور رئیس جمهور پاکستان و به منظور قرار نگرفتن نام این کشور در لیست خاکستری FATF فعالیت‌های حزب جماعت الدعوه غیر قانونی اعلام شده بود.

اینک با دستور دادگاه عالی پاکستان حافظ سعید می‌تواند برخی از فعالیت‌های خود را از سر بگیرد و این می‌تواند خط ونشان کشیدن پاکستان برای FATF تلقی شود.

گفتنی است علی رغم تلاش پاکستان برای قرار نگرفتن در لیست خاکستری FATF نام این کشور در لیست نظارت ویژه قرار گرفت.

آمریکا و هند حافظ سعید و حزب جماعت الدعوه را یک گروه تروریستی می‌دانند که در حملات سال ۲۰۰۸ بمبئ که بیش از ۱۴۰ کشته برجای گذاشت نقش اساسی داشته است.

دادگاه عالی پاکستان با کافی ندانستن شواهد و مستندات علیه حافظ سعید او را در خصوص این پرونده تبرئه کرد، که همین باعث بروز برخی اختلافات میان اسلام آباد و واشنگتن شد.