به گزارش پارس نیوز، 

وزارت خارجه ایتالیا امروز سه‌ شنبه با صدور بیانیه ای به گزارش «میشل باچله» رئیس جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل در زمینه رفتار نامناسب رم با پناهجویان واکنش نشان داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه ایتالیا در این خصوص آمده است: آنچه از آن به عنوان بی‌ توجهی ایتالیا به حقوق‌ پناهجویان تعبیر شده را رد می کنیم. رم سالهاست که مسئولیت زندگی هزاران نفر در دریای مدیترانه را بر عهده دارد.

شب گذشته نیز «ماتئو سالوینی» معاون نخست‌ وزیر و وزیر کشور ایتالیا هم به شدت به مواضع رئیس جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنش نشان داده بود.

این در حالیست که «میشل باچله» در نشست این شورا ایتالیا را متهم کرده بود رم پهلوگرفتن کشتی‌ های سازمان‌ های مردم‌ نهاد که حامل پناهجویان هستند را با ممنوع کرده و لذا در نخستین سخنرانی خود در ژنو گفته بود که تیمی به ایتالیا اعزام شده تا رویکرد توام با خشونت و نژادپرستی علیه پناهجویان مورد بررسی قرار گیرد.