به گزارش پارس نیوز، 

مقامات این کشور الکساندر. پ، یک شهروند آلمانی ۳۳ ساله را به اتهام جاسوسی برای اردن بازداشت کرده و در حبس موقت قرار دادند.

طبق گزارش این شبکه، متهم مامور به جمع‌آوری اطلاعات از مسجدی در شهر هیلدس‌هایم آلمان بود و در سال ۲۰۱۶ اطلاعاتی را از اشخاصی که قصد داشتند به سوریه بروند به سازمان اطلاعات اردن ارسال کرده است.

در صورت اثبات این اتهام، این شهروند آلمانی به پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

هنوز مقامات اردن درباره این خبری که رسانه‌های آلمان منتشر کردند، هیچ اظهارنظری نکرده‌اند.