به گزارش پارس نیوز، 

وزیر انرژی روسیه گفت: مسکو در حال بررسی جوانب حقوقی مربوط به توافق نفت در برابر کالا با ایران است.

به گزارش رویترز، الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه امروز جمعه گفت: مسکو در حال بررسی جوانب حقوقی مربوط به توافق نفت در برابر کالا با ایران است.