به گزارش پارس نیوز، 

بر اساس این دستور، تمامی نظامیان سعودی شرکت کننده در تجاوز به یمن در صورتی که مجازاتهای نظامی و غیر نظامی در حق آنها صادر شده باشد عفو می شوند.

این اقدام پادشاه عربستان در راستای تقویت روحیه نظامیان سعودی شکست خورده در یمن و امتیاز دهی به آنها برای باقی ماندن در جنگ علیه این کشور صورت می گیرد.