به گزارش پارس نیوز، 

رؤسای جمهوری ترکیه و آذربایجان پس از دیدار در نشست مطبوعاتی مشترکی شرکت کردند.

رجب طیب اردوغان‌‎ رئیس جمهوری ترکیه امروز سه شنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با الهام علی اف همتای خود از جمهوری آذربایجان در باکو گفت: روابط میان ترکیه و جمهوری آذربایجان بر اساس ایده «یک ملت، دو دولت» تقویت خواهد شد.

رئیس جمهوری ترکیه ادامه داد: تاکنون در این راستا حرکت کرده ایم و از این پَس نیز به این روال ادامه خواهیم داد. ترکیه، صادرات صنعت دفاعی خود را افزایش داده و خواهان به اشتراگ گذاری آن با کشورهای برادر است.

اردوغان در ادامه افزود: بر این اساس توسعه و تعمیق روابط دو جانبه را گسترش خواهیم داد.