به گزارش پارس نیوز، 

دفتر سیاسی حماس بر مخالفت شدید این جنبش با آنچه به معامله یا قرارداد قرن درباره فلسطین موسوم است، تاکید کرد.

 دفتر سیاسی حماس از مخالفت قاطع با معامله قرن خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ دفتر سیاسی حماس بیان کرد: ما مخالفت قاطع خود را با آنچه معامله قرن نامیده می شود، اعلام می کنیم و بر ادامه تظاهرات بازگشت تا تحقق اهداف آن تاکید می کنیم. حق مشروع ملت ماست که همه انواع مبارزه مشروع تا نابودی اشغالگران را ادامه دهیم و اهداف ملی ثابت خود را محقق سازیم. ما به شدت هر گونه تلاش رسمی و غیر رسمی عربی یا داخلی برای عادی سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی را محکوم می کنیم.