به گزارش پارس نیوز، 

روزنامه رودونگ سیمون چاپ کره شمالی از توکیو خواست اگر دنبال صلح و ثبات در منطقه است "جرایم دوران استعمارگری" خود را حل و فصل کند.

این روزنامه در یک یادداشت مدعی شده که ژاپن برای دستیابی به هدفش که همان قدرت نظامی در منطقه است از رویکرد و سیاست خصمانه استفاده و آن را توجیه می‌کند.

در ادامه این یادداشت آمده است: یک رویکرد دراماتیک در شبه جزیره کره در حال رخ دادن است؛ جاییکه اوضاع جوری است که منطقه را در آستانه جنگ و تقابل نظامی قرار داده است. ژاپن به این دلیل بسیار ناراحت است چون وضعیت سازش مجدد و تشنج زدایی در شبه جزیره کره به ضرر ژاپنی است که به دنبال جنگ است. دولت ژاپن به هر قیمتی که شده به دنبال توجیهی برای تشنج و جنگ در شبه جزیره کره است.