به گزارش پارس نیوز، 

«حمد بن عیسی آل خلیفه» روز دوشنبه این قانون را امضا کرده است که بر اساس آن حدود 70 هزار نفر در بحرین حق نامزد شدن در انتخابات این کشور را ندارند.

بر اساس این قانون اعضای جمعیت‌های سیاسی منحل شده، شامل الوفاق، وعد و امل حق نامزدی برای انتخابات مجلس این کشور را نخواهند نداشت.

طی هفت سال گذشته بحرین تقریبا به صورت روزانه با تظاهرات مردمی علیه رژیم حاکم آل خلیفه روبرو بوده است؛ نیرو‌های امنیتی رژیم بحرین تاکنون ده‌ها تن از معترضان را کشته و صد‌ها نفر از آن‌ها از جمله برجسته‌ترین چهره‌های سیاسی مخالف را بازداشت کرده‌اند.

دولت بحرین از سال 2016 مخالفان را بیش از پیش سرکوب می‌کند و جمعیت اسلامی وفاق ملی را که اصلی‌ترین تشکّل سیاسی بود، منحل کرد.