به گزارش پارس نیوز، 

حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفت، سوزاندن مرکز ذخیره صندوق‌های رای در بغداد، بخشی از توطئه علیه ملت و دمکراسی آن است.

العبادی همچنین از نهاد‌های امنیتی خواست محافظت از محل‌های نگهداری صندوق‌های رأی را تشدید کنند.