به گزارش پارس نیوز، 

 روزنامه عبری‌زبان هاآرتص دیوید فریدمن، سفیر آمریکا در تل‌آویو را شری گسترده توصیف کرد و نوشت: مردی که باید نماینده منافع آمریکا باشد، در واقع وزیر شهرک‌نشینان است و باید دهانش را ببندد.

روزنامه مذکور همچنین نوشت: فریدمن برای شهرک‌نشین‌ها اعانه جمع می‌کند.

هاآرتص با لحنی تند نوشت، آیا آنها منطق ندارند؟

این روزنامه عبری‌زبان نوشت، فریدمن نسبت به اینکه تخلیه شهرک‌ها منجر به جنگ داخلی خواهد شد، هشدار داده و همچنین او مسؤول دعوت از رابرت جفرس، کشیش افراطی ضد اسلام برای سخنرانی در مراسم افتتاح سفارت آمریکا در قدس است.

هاآرتص در عین حال نوشت، فریدمن به روزنامه نگاران در اراضی اشغالی و آمریکا که از تک تیراندازان انتقاد می‌کنند،‌ دستور داد دهانشان را ببندند. او همچنین از یک روزنامه اسرائیل که منظورش همان هاآرتص بوده، انتقاد کرد.

هاآرتص آورده است: زمانی که یک سفیر دولت ابرقدرت این کار را انجام می‌دهد، مساله دیگر یک مساله خطرناک و جدی می‌شود. خب، فریدمن حق ساکت کردن خبرنگاران را دارد آن هم نه فقط از این منظر که سفیر یک کشور ابرقدرت است که حمایتش بر اسرائیل را گسترانیده، بلکه به این دلیل که او یک یهودی است.

روزنامه هاآرتص در پایان نوشت، فریدمن در اینجا مانند صاحب‌خانه‌ای با حاکمیت دوگانه یهودی و نماینده رسمی دولت ابرقدرت رفتار می‌کند. فریدمن به خاطر رفتار و اظهاراتش مشروعیت خود را از دست داده و اگر کسی در اینجا باید دهانش را ببندد آن شخص فریدمن است.