به گزارش پارس نیوز، 

به نقل از خبرگزاری رویترز، سنای آمریکا روز پنج شنبه جینا هاسپل را به عنوان رئیس سازمان سیا تایید کرد و به این ترتیب به یک فرایند پرتنش که موضوع آن، نقش هاسپل در استفاده از شکنجه غرق مصنوعی و دیگر فنون بی رحمانه در بازجویی ها از متهمان در آمریکا بود، پایان داد.
 
هاسپل نخستین زنی است که به ریاست سیا می رسد. وی پیشتر یک پلیس مخفی کهنه کار سیا بود که مدتی به عنوان ریاست سیا کار می کرد. وی 61 سال دارد.
 
مجلس سنا که 100 عضو دارد با رای 51 به 43 وی را تایید کرد. جان مک کین، سناتور ارشد جمهوریخواه از سنا خواسته بود به وی رای ندهند.