به گزارش پارس نیوز، 

دالما روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه 'ایل فاتو کوئوتیدیانو' به کشتار بی رحمانه فلسطینیان به دست نیروهای غاصب رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این یک درگیری میان طرفین نبود بلکه کشتار وحشیانه جوانان بی دفاع فلسطینی به دست نیروهای اسرائیلی بود. سربازان اسرائیلی حتی به کودکان رحم نمی کنند و آنها را هدف قرار داده و جشن می گیرند و سپس ویدیوهای ان را در فیسبوک به نمایش می گذارند. 

وی افزود: اخبار کشتار مردم غزه وحشتناک است ولی قبل از هرچیز روشی که رسانه ها آنرا منتشر می کنند باعث تعجب می شود.

وی در پاسخ به این سوال که 'چطور به اینجا رسیدیم و چرا واکنش اروپا ملایم است' گفت: اگر هر کشور دیگری به غیر از اسرائیل، دست به چنین خشونتی می زد، مورد اتهام قرار می گرفت.باید ابتدا این کشتار را متوقف کرد. سیاست اسرائیل با حمایت امریکا، هرگونه امکان تشکیل یک دولت فلسطینی را غیرممکن می کند و باید

از تکرار طرح ریاکارانه دو دولت و دو ملت دست برداشت. 

وی تاکید کرد: دولت فلسطین دیگر وجود ندارد و تحت اشغال و استعمار درآمده است. دیگر یک دولت فلسطینی وجود ندارد بلکه یک نوع صحنه همانند آفریقای جنوبی بوجود آمده که در آن فلسطینی ها در تبعیض نژادی بسر می برند. 

وی هشدار داد: ظاهرا اروپا نمی خواهد درک کند که این شرایط یک تهدید مستقیم است. نفرتی که اسرائیل و امریکا علیه غرب ایجاد می کنند می تواند منجر به جذب نیرو برای تروریسم و موج جدید پناهجویان شود و ما اروپایی هاباید هزینه ان را بپردازیم. امنیت و توسعه اقتصادی قاره ما بطور حیاتی بستگی به صلح در خاورمیانه دارد. 

وی در پایان گفت: اکنون که فلسطین بدون یک دولت مانده است باید پیشنهاد اعزام ناطران بین المللی به غزه داده شود تا از این فجایع جلوگیری کنند.