به گزارش پارس نیوز، 

«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که ایالات متحده وجود نظرهای جایگزین در خصوص بحران سوریه را نمی پذیرد و تأکید کرد که این مسأله طبیعی نیست.

وی همچنین تأکید کرد که باید وابستگی به سیستم های بانکی آمریکا کم شود و افزود که روسیه در حال گفتگو در این زمینه با کشورهای مجموعه بریکس است.

وی تأکید کرد که باید کانال های اقتصادی و فرصت های جایگزین به جای سیستم بانکی آمریکایی وجود داشته باشد. وی همچنین آمریکا را به کارشکنی در مسیر طبیعی همکاری اقتصادی و تجارت بین المللی متهم کرد.