به گزارش پارس نیوز، 

این دیدار در خانه فرنجیه در منطقه «بنشعی» واقع در شمال لبنان صورت گرفت.

فتحعلی و فرنجیه در این دیدار که «یوسف فنیانوس» وزیر حمل و نقل لبنان و عضو جریان المرده نیز حضور داشت، درباره تحولات لبنان و منطقه گفت و گو و رایزنی کردند.

سفیر ایران برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان را موفقیت بزرگ برای این کشور توصیف و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از دمکراسی و تنوع سیاسی در لبنان تاکید کرد.

ایران روابط نزدیکی با گروه ها و طیف های مختلف سیاسی و دینی لبنان دارد.

حدود یک سال و نیم پیش سلیمان فرنجیه کاندیدای انتخاب برای سمت ریاست جمهوری لبنان از طریق پارلمان این کشور بود. سرانجام پارلمان لبنان میشل عون را برای این سمت انتخاب کرد.

حزب جریان المرده از احزاب مسیحی نزدیک به حزب الله است.

این حزب توانست در انتخابات پارلمانی که هفته پیش برگزار شد، 3 کرسی از 128 کرسی پارلمان را کسب کند.