به گزارش پارس نیوز، 

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن محکوم کردن «کشتار جمعی» فلسطینیان در غزه ۳ روز عزای عمومی اعلام کرد.

محمود عباس خواستار اتخاذ مواضع فوری از سوی جهانیان در قبال جنایت امروز شد و افزود: ملت ما از مبارزه مسالمت آمیز دست برنمی دارد و به آن ادامه می دهد تا دولت مستقل تشکیل شود.

او همچنین تاکید کرد که آمریکا با انتقال سفارتش به قدس، دیگر میانجی‌گر نیست. از این پس هیچ گونه میانجی‌گری آمریکایی را نمی پذیریم و تنها وساطت بین المللی را قبول می‌کنیم.