به گزارش پارس نیوز، 

مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق گفت: افتتاح سفارت آمریکا در شهر قدس لکه ننگ دیگری برای استعمار و استکبار جهانی است.

وی افزود: این جز شاهد دیگری مبنی بر ضربه زدن به ملتها و اذیت کردن آنها و متمایل شدن به سوی رژیم اسرائیل غاصب و دشمنی آن با ادیان آسمانی نیست. امیدوارم که پاسخ الهی به دنبال داشته باشد.

شایان ذکر است که قرار است مراسم افتتاح سفارت آمریکا در قدس امروز انجام شود.

 

منبع خبر : مهر