به گزارش پارس نیوز، 

انگس کینگ، سناتور مستقل از ایالت مین و عضو کمیته‌های نیروهای مسلح و اطلاعات مجلس سنای آمریکا، درباره حمله موشکی آمریکا و انگلیس و فرانسه به سوریه تأکید کرد هنوز نمی توان حملات اخیر به سوریه را موفقیت‌آمیز تلقی کرد.

انگس کینگ گفت بسیار دشوار است که بگوییم ماموریت کامل شده است. وی مدعی شد: ماموریت ایجاد بازدارندگی در برابر استفاده از تسلیحات شیمیایی بوده است. حمله اخیر، حمله ای محدود بود اما این که آیا ماموریت ما کامل شده است، ما تا ماه‌ها جواب این سوال را نخواهیم دانست. این سناتور افزود: دولت ترامپ روز جمعه قبل از حمله به سوریه، به رهبری کنگره اطلاع داده بود. البته ما گزارش هایی از وزارت دفاع درباره حملات شیمیایی در سوریه دریافت کردیم. آنها به ما گفتند اطمینان داشتند تسلیحات شیمیایی استفاده شده است، اما مدرک و شواهدی در اختیار ما نگذاشتند.

سناتور کینگ گفت عموما کنگره در اعلان جنگ ها سعی می کند در حاشیه قرار بگیرد و خود را درگیر چنین تصمیم گیری هایی نکند و اجازه دهد رئیس جمهور در خصوص این مسائل تصمیم بگیرد، تا بعدا از تصمیمات رئیس جمهور انتقاد کند.