نشست گفتگوهای مستقیم یمنی برای ارزیابی فعالیت کمیته های سه گانه پایان یافت. خبرنگار این شبکه در گزارشی در همین زمینه افزود: گروه های یمنی در رایزنی های کویت با حضور «اسماعیل ولد الشیخ احمد،» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، نشستی را صبح دیروز برگزار کردند.

این نشست برای بررسی عملکرد سه روزه سه کمیته سیاسی، نظامی و بازداشت شدگان و اسرا برگزار شد. نشست گفتگوها بدون هیچ نتیجه‌ای پایان یافت.