به گزارش پارس به نقل از تسنیم، کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه متشکل از نمایندگان هر چهار حزب سیاسی این کشور در پارلمان است و امروز پنج شنبهنخستین نشست خود را برگزار کرده است.

قانون اساسی فعلی ترکیه میراث کودتای نظامی 1980 میلادی است و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قصد دارد علی رغم انتقادات مخالفان، قانون اساسی این کشور را تغییر دهد.

گرچه همه احزاب بر لزوم تغییر قانون اساسی تاکید دارند ولی مخالفان بر این باورند که حزب حاکم عدالت و توسعه قصد دارد تا نظام سیاسی کشور را به ریاست جمهوری تغییر دهد تا قدرت و اختیارات رئیس جمهور را افزایش دهد. هم اکنون رئیس جمهور ترکیه بیشتر نقشی تشریفاتی دارد.

مخالفان از این مساله بیم دارند که تغییر قانون اساسی ترکیه موجب تشدید رفتارهای اقتدارگرایانه اردوغان شود.