اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی هستند.

پیامبر اکرم (ص):

سَیِّدُ القَومِ خادِمُهُم فی السَّفَرِ.

سرور مردم کسى است که در سفر خدمتگزار آنان باشد.

مکارم الأخلاق: ج ١ ص ٥٣٦ ح ١٨٦٦