اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

امام علی (ع):

وَالجِوارُ أَربَعونَ دارا مِن أَربَعَةِ جَوانِبِها.

تا چهل خانه از چهار طرف همسایه به شمار مى آیند.

خصال ج ۲، ص ۵۴۴