اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

امام حسن عسکری (ع):

مِن الجَهلِ الضّحکُ من غیرِ عَجَبٍ.

خنده‌اى که از روى تعجب نباشد نشانه نادانى است.

تحف العقول ص ۴۸۷ - کافی (ط-الاسلامیه) ج ۲، ص ۶۶۴