اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

امام صادق (ع):

کیف تکون لیلة القدر خیرا من الف شهر؟ قال: العمل الصالح فی‌ها خیر من العمل فى الف شهر لیس فی‌ها لیلة القدر.

از امام صادق (ع) سوال شد: چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟ حضرت فرمودند: کار نیک در آن شب از کار در هزار ماه که در آن‌ها شب قدر نباشد بهتر است.

وسائل الشیعه، ج ۷ ص ۲۵۶، ح ۲