اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

رسول اکرم (ص):

اَلطِّیَرَةُ شِرکُ ولکِنَّ اللّه یُذهِبُهُ بِالتَّوَکُّلِ.

فال بد زدن شرک است، اما خدا به وسیله‌ توکل [شومیِ] آن را از بین می‌برد.

مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول ج ۱۱، ص ۳۹۲