به گزارش پارس به نقل از تسنیم، بهادر کاظمی گفت: بازرسان نمونه هایی از کالاها و محصولات موجود در بازار را برای بررسی کیفیت به آزمایشگاه ارائه می کنند که برنج نیز ازجمله آنهاست.


معاون سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در بررسی نمونه های زیاد برنج های موجود در بازار هفت برند یا نشان شامل پنج محصول داخلی و دو محصول خارجی با نشان یا نام" پاپانور" محصول هند و برنج" زیتون" محصول پاکستان ناسالم تشخیص داده و دستور جمع آوری آن صادر شد.


وی با خودداری از بیان نام برنج های داخلی ناسالم گفت: پنج نوع برنج داخلی نیز با نشان های مختلف ناسالم تشخیص داده شده است.


کاظمی در پاسخ به این پرسش که آیا برنج های وارداتی از فیلترهای سازمان استاندارد و وزارت بهداشت عبور نمی کند، که اکنون در سطح عرضه دستور جمع آوری آن صادر شده است، اظهارداشت: تمام محصولات و مواد غذایی وارداتی را علاوه بر سازمان استاندارد، وزارت بهداشت هم بررسی می کند و درصورت اطمینان از سالم بودن و بی زیان بودن آن مجوز واردات آن صادر می شود.


کاظمی تاکید کرد: برخی از محصولات از مبادی همچون بازارچه های مرزی که دستگاههای نظارتی در آن حضور ندارند و نیز به عنوان ته لنجی وارد می شود.


کاظمی با بیان اینکه به همین دلیل نمونه ها از سطح عرضه انتخاب می شود، اظهارداشت: در سطح عرضه نیز هر گاه مشکل دار بودن کالا یا محصولی محرز شود، دستور جمع آوری ان صادر می شود.
معاون سازمان ملی استاندارد درباره چگونگی شناسایی و برخورد با برنج های داخلی ناسالم گفت: به علت اینکه این محصولات به صورت فله عرضه می شود و محل تولید آنها نیز نامشخص است، متاسفانه در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.


وی افزود: گونه ها و واریته های محصولات شناخته شده، اما از آنجا که محل و کیفیت تولید محصولات نا مشخص است و به صورت فله عرضه می شود، نمی توان آنها را ردیابی کرد.


وی تصریح کرد: اگر استفاده از واریته، ممنوع اعلام شود باید همه محصولات ان از سطح بازار جمع آوری شود در حالی که همه آن محصولات مشکل ندارد بلکه واریته ای با کاشت در برخی اراضی که طبیعت آب و خاک آن دارای فلزات سنگین است محصول را با مشکل مواجه می کند و اگر این واریته در زمین و با شرایط دیگر کاشته شود محصول ناسالم تولید نمی شود.


وی افزود: در برنامه پنجم توسعه مقرر شده است محصولات کشاورزی به سمت رعایت استاندارد ها و حد مجاز آلاینده ها سوق داده شود و تا پایان برنامه پنجم دست کم ۲۵ درصد محصولات کشاورزی شناسنامه دار و معلوم شود در کجا و با چه کیفیتی تولید شده است و گواهینامه حد اقل الاینده ها را داشته باشد.


معاون سازمان ملی استاندارد، شناسنامه دار کردن مزارع و محصولات آنها را ضروری دانست وگفت: تنها در این صورت است که می توانیم جلو عرضه محصولات آلوده از مبدا را بگیریم و تولید را اصلاح کنیم تا با حداقل آلاینده ها عرضه شود.


کاظمی افزود: علاوه بر شناسنامه دار شدن زمینهای کشاروزی محصولات نیز باید در بسته بندی و با کدهای ویژه عرضه شود و قابل رهگیری باشد.


وی گفت: در این باره برنامه جامعی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طراحی شده و اکنون نیز با همکاری این وزارتخانه برای شناسنامه دار کردن مزارع و محصولات کدهای ۱۶ رقمی برای برخی مزارع و محصولات انها تعیین شده است و انها ملزم به بسته بندی کالاهای خود با درج این کدها هستند.


کاظمی افزود: با شناسنامه دار شدن مزارع و محصولات آنها به راحتی می توان وضع انطباق محصولات با موازین استاندارد را مشخص و از تولید و عرضه موارد غیرمنطبق جلوگیری کرد.


وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با وزارت جهاد کشاورزی برای تولید محصولات باکیفیت و منطبق با استانداردهای غذایی گفت: تاکنون ۱۲۰۰ کلینیک گیاه پزشکی تشکیل شده است تا استانداردهای ملی در ان تدوین و شیوه های استفاده از آنها نیز ترویج شود و به مزارعی که این استانداردهای را رعایت کند، گواهی نامه های ویژه اعطا و مشخص شود که محصولات انها با کیفیتو دارای استانداردهای تعریف شده است.