به گزارش پارس به نقل از مهر، منصور معظمی با اشاره به رابطه شرکت های تولیدکننده انرژی (از جمله شرکت ملی پالایش و پخش و گاز) با سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: بر اساس روابط مالی تعریف شده هم اکنون درآمد حاصل از فروش گاز و فرآورده های نفتی مستقیم به خزانه کل واریز می شود و شرکت ها سهم خود را بر اساس میزان تعیین شده از خزانه دریافت خواهند کرد که تاکنون اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده است و شرکت های زیرمجموعه صنعت نفت در تنگنای شدید مالی قرار دارند.

معاون برنامه ریزی وزارت نفت با بیان اینکه هم اکنون ماهانه حدود ٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان برای تامین منابع یارانه ها از محل صنعت نفت تامین می شود، افزود: ماهانه سه هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان از سوی دولت، یارانه به مردم پرداخت می شود که بخش عمده آن (٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان) آن از سوی وزارت نفت تامین می شود و بار اصلی هدفمندی یارانه ها بر دوش وزارت نفت است.

این مقام مسئول تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه سال ١٣٩٢ قرار بود از محل افزایش قیمت حامل های انرژی، بخش عمده ای از اعتبار مورد نیاز برای پرداخت هدفمندی یارانه ها تامین شود، که تاکنون در این زمینه اقدام خاصی انجام نشده است و بار آن بر روی صنعت نفت سنگینی می کند.

معظمی با بیان این که تحقق پرداخت مبالغ یارانه ها وابسته به منطقی کردن مکانیزم اجرایی قیمت حامل های انرژی است، بیان کرد: پرداخت یارانه ها با سبک و روش کنونی در سال آینده امکان پذیر نیست و سبب فروپاشی بیشتر ساختارهای اقتصادی کشور می شود.

وی تصریح کرد: وزارت نفت تاکنون به تعهدها و تکالیف خود در زمینه پرداخت یارانه ها عمل کرده، البته این اقدام به معنای اجرایی نشدن پروژه های کلیدی صنعت نفت در بخش های مختلف این صنعت بوده است و همه پروژه های صنعت نفت با مشکل تامین اعتبار مواجه هستند.