به گزارش پارس ، به نقل ادنیای اقتصاد، مشاهدات میدانی در بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی در محله های مختلف تهران نشان می دهد که نرخ های اجاره کمتر از ۲۷ میلیون تومان مربوط به سوئیت و واحدهای کمتر از ۶۰ متر مربع است.
البته این نرخ های پیشنهادی اجاره ارزان ترین ها در بازار اجاره مسکن نیستند، اما در شرایط فعلی کمترین میزان اجاره بهایی هستند که به بازار اجاره عرضه شده اند.
از سوی دیگر، شواهد نشان می دهد که اکثر فایل های اجاره ای واحدهای کمتر از ۶۰ متر مربع با شرایط رهن و اجاره به مستاجران تحویل داده می شوند و در بین این دسته از واحدهای مسکونی فقط تعداد انگشت شماری از مالکان به متقاضیان وعده می دهند که شرایط پرداخت اجاره بها قابلیت تبدیل شدن را دارد.
علاوه براین، عمده واحدهای مسکونی متراژ کوچک که برای اجاره به بازار تقاضا معرفی می شوند، در فایل آنها ذکر می شود که این واحدها برای افراد مجرد در نظر گرفته شده است.
طبق گفته بنگاهداران مسکن، همین مساله باعث شده است تا تعداد متقاضیان مجرد در بازار اجاره افزایش پیدا کند و خبرها حاکی از این موضوع است که با توجه به مرور زمان، تعداد این دسته از متقاضیان در بازار اجاره در حال افزایش است.