به گزارش پارس به نقل از فارس، حسین درخشنده تصریح کرد: ما باید با احساس مسئولیت و تعهد ملی مذهبی که داریم مسئولیت و وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهیم.

وی با بیان اینکه هدف از راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر تولید برق با انرژی پاک است تصریح کرد: شاخص های عملیاتی در نیروگاه بوشهر برای تولید برق ایمن، مطمئن و اقتصادی استخراج شده است که چند سالی است کارشناسان و کارکنان با برنامه ریزی تدوین شده فعالیت خود را در این راستا انجام می دهند.

وی ادامه داد: تمامی کارکنان ایرانی در نیروگاه اتمی بوشهر از پیمانکار کسب تجربه کرده اند و مجوز لازم برای نگه داری نیروگاه اتمی بوشهر دریافت داشته اند.