به گزارش پارس به نقل از ایسنا، رضا عیوضلو با بیان این که روند افزایشی قیمت مسکن قبل از انتخابات تسریع شد، اظهار کرد: با روند کند کاهشی قیمت مسکن که از خرداد ماه تا به امروز اتفاق افتاده و با توجه به کاهش قدرت خرید هم چنان مردم، قادر به خرید مسکن نیستند که البته امیدواریم شرایط بهتر شود.

 

مدیر تامین مالی" تامین سرمایه سپهر" با بیان این که طبق آمار مرکز آمار به طور متوسط در ایران هر یک نفر، نان آور هفت نفر است، گفت: این عدد در کشور های توسعه یافته بسیار کمتر است و هر یک نفر نان آور ۲.۵ نفر است.